انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای- اهداف و برنامه‌ها
اهداف انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/5 | 
اهداف:
  • گردهمائی فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای جهت تبادل آخرین اطلاعات علمی و دستیابی به استاندارد های ایمنی و بهداشتی
  • شناساندن رشته بهداشت حرفه ای و تعیین جایگاه واقعی آن در جامعه در کنار سایر حرف
  • همفکری و همیاری در جهت حل معضلات و مشکلات محیطهای کاری شاغلین در کارخانجات و کارگاهها و معادن  و سایر حرف مرتبط
  • برقراری ارتباط مستمر با مراکزی که مسئولیت تربیت متخصصین بهداشت حرفه ای را دارند (دانشگاه و موسسات آموزشی در راستای تعیین خط مشی پروژه های تحقیقاتی این رشته
  • تبیین اهداف تخصصی بهداشت حرفه ای برای کارفرمایان و صاحبان صنایع و مجاب نمودن آنها در خصوص بکارگیری و استفاده از متخصص بهداشت حرفه ای با همکای وزارتین کار و بهداشت
  • ارتقاء سطح سلامت  جسمانی و روانی کارکنان صنایع و بالابردن کمی و کیفی تولیدات داخلی، با فراهم نمودن محیط کار ایمن و بهداشتی
  • فراهم نمودن زمینه شغلی برای فارغ التحصیلان ، متخصصین بهداشت حرفه ای با همکاری و هماهنگی وزارتین کار و بهداشت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای:
http://iohs.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب