انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای- اخبار انجمن
رئوس مهمترین تصمیمات اخذ شده و پیگیری های انجام شده براساس صورتجلسات هیات مدیره انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/12 | 
رئوس مهمترین تصمیمات اخذ شده و پیگیری های انجام شده براساس صورتجلسات هیات مدیره انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای:

•  تعداد جلسات هیات مدیره از بدو تاسیس(تیرماه 1397)  تا کنون:  25 جلسه
•  تصمیم گیری در خصوص راه اندازی فوری وبسایت انجمن ، پیگیری و راه اندازی در تاریخ 20 آذر 1397
•  بررسی وضعیت تقاضای عضویت ها و اعلام شرایط ثبت نام در سایت و تهیه نمونه کارت عضویت 
•  تصمیم گیری در خصوص اطلاعیه وزارت کار و انجام مکاتبه و پیگیری تا حصول نتیجه
•  تصمیم گیری در خصوص شرکت در همایش دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و اعلام مواضع انجمن توسط نایب رییس انجمن به عنوان سخنران کلیدی
•  نقد و بررسی وضعیت بازرسی بهداشت حرفه ای و تصمیمات متخذه در خصوص پیگیری های لازم با مسئولین وزارت بهداشت که در حال انجام است.
•  تصمیم گیری در خصوص اخذ مجوز انتشارماهنامه بهداشت حرفه ای توسط انجمن از وزارت ارشاد که در حال پیگیری است.
•  نقد و بررسی مصوبه طرح پیوست و تصمیم در خصوص اضافه نمودن نام متخصص بهداشت حرفه ای به عنوان تیم تهیه کننده گزارش که در حال بررسی و پیگیری از وزارت بهداشت می باشد.
•  برگزاری جلسه با دبیر محترم انجمن بهداشت کار در خصوص همکاری های بیشتر در راستای تحقق بهتر اهداف بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
•  بکارگیری نیروهای علاقمند و فعال در استانها(به عنوان نماینده فعال در استان) 
•  تصمیم گیری و اجرا در خصوص ایجاد انگیزه و جاذبه برای عضو گیری از طریق اعلام برنامه های انجمن
•  بررسی مدارک متقاضیان و جمع بندی گزارشات به هیات مدیره جهت صدور کارت و ..
•  انجام مکاتبات لازم با مدیران گروه بهداشت حرفه ای در دانشکده های بهداشت در خصوص معرفی انجمن و بیان اهمیت موضوع
•  تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه انجمن(در حال پیگیری)
•  تصمیم گیری و اجرا در خصوص برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس و مسئولین وزارتخانه ای مرتبط که در حال انجام می باشد.
•  تصمیم گیری و پیگیری  لغو تصمیم اخذ دانشجو توسط جهاد دانشگاهی و دانشگاههای وزارت علوم
•  انجام مکاتبه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص لغو دوره های کوتاه مدت بهداشت حرفه ای(انجام شده است)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای:
http://iohs.ir/find.php?item=1.61.30.fa
برگشت به اصل مطلب