انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای- نشانی و تلفن ما
آدرس دفتر انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 
تهران -خیابان جلال آل احمد -دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم پزشکی 5 - گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دفتر انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای
 
 ایمیل: info@iohs.ir

تلفن : 09393658194 - 02182883825
نشانی مطلب در وبگاه انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای:
http://iohs.ir/find.php?item=1.85.14.fa
برگشت به اصل مطلب